Omgevingsvergunning: advies en diensten

Voordat u aan uw bouwproject begint, is het cruciaal om te begrijpen welke regelgeving van toepassing is en welke stappen u moet nemen om van start te gaan. In de meeste gevallen is het verplicht om een omgevingsvergunning aan te vragen, maar er zijn uitzonderingen. U kunt eenvoudig controleren of uw werkzaamheden een vergunning vereisen of vergunningvrij zijn op de website www.omgevingsloket.nl.

Als u een vergunning nodig heeft, staan wij voor u klaar om u door het proces te leiden. Onze aanpak omvat het volledig beheren van uw vergunningaanvraag, van A tot Z. Hier is wat we doen:

Plannen en bespreken: We beginnen met een gedetailleerde bespreking van uw plannen en wensen.

Bouwkundig plan en tekeningen: vervolgens werken we aan een bouwkundig plan en gedetailleerde tekeningen.

Uw goedkeuring: we presenteren deze plannen ter goedkeuring aan u, zodat alles aan uw verwachtingen voldoet.

Schetsplan: bij eenvoudige bouwwerken kunnen we vooraf al een schetsplan indienen bij het omgevingsloket. Deze wordt dan getoetst om te kijken of het plan voldoet aan de eisen van de welstand en voldoet aan het bestemmingsplan. Hiermee bespaart u mogelijk onnodige kosten tijdens de vergunningsvaanvraag.

Vergunningaanvraag: zodra alles naar wens is, nemen wij de verantwoordelijkheid voor de vergunningaanvraag.

Aanvullende documenten: als er aanvullende documenten nodig zijn, zoals constructieberekeningen, sonderingen, sloopaanvragen of bouwbesluitberekeningen, regelen wij deze voor u.

Deze aanpak heeft meerdere voordelen. U heeft één enkel aanspreekpunt, wat de communicatie met de gemeente vereenvoudigt. Bovendien zorgen wij ervoor dat alle benodigde documenten op elkaar zijn afgestemd. U hoeft zich geen zorgen te maken over tijdige indiening of de juiste gegevens voor de juiste partijen. Zelfs als geen vergunning vereist is, kan het toch raadzaam zijn om advies in te winnen en tekeningen te laten maken, aangezien bouwen altijd moet voldoen aan het bouwbesluit.

Als u interesse heeft of verdere vragen heeft, aarzel dan niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen. We staan klaar om u te adviseren en uw bouwproject soepel te laten verlopen.